Vrbový list

Padá z vrby zlatý list,

vítr si v něm začal číst.

Než přečetl obě stránky,

list mu spadl do studánky.

Leden 2020

----------------

Děkujeme rodičům za spolupráci, paní Bečkové a Balogové, které nás doprovodily na vystoupení.

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání:     14.1. - 15.1.2020    7,00 - 12,00, 13,00 - 16,00                                                            

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Prosíme rodiče, aby při sněhové nadílce dali dětem vhodné oblečení a obuv a hlavně ježdíky.

Dne:10.1.2020 si mohou donést jednu hračku, kterou dostaly k vánocům. 

Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci.

Děkujeme rodičům Karolíny Záveské za půjčení knihy Máša a medvěd