Vrbový list

Padá z vrby zlatý list,

vítr si v něm začal číst.

Než přečetl obě stránky,

list mu spadl do studánky.

Říjen 2019

-------------

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 9.10.2019    6,30 - 16,00

                                                               10.10.2019      6,30 - 16,00                                                             

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci.

Děkujeme rodičům a prarodičům Rozárky Hanuskové za omalovánky.

Děkujeme rodičům Štěpánky Kubíčkové za výzdobu na Halloween.

Děkujeme rodičům Nikolky Burgrové za zapůjčení tématických knížek o přírodě.