Podzim chystá barvičky pro kluky a holčičky

------------------------------------------------------------------

* Seznámíme se s novými kamarády a budeme se snažit jim pomáhat.

* Seznámíme se se jmény nových kamarádů.

* Seznámíme se s tím, kde si budeme ukládat věci, rozpoznávat své značky.

* Určíme si jednoduchá pravidla a rituály.

* Budeme si povídat o tom, kdo na nás čeká doma, na koho se těšíme.

* Pojmenujeme členy rodiny, zahrajeme si na rodinu i ve školce, jakou práci a profesi známe.

Informace pro rodiče

-----------------------------

* Povídejte si s dětmi o tom, co je v mateřské škole čeká, na co se mohou těšit.

* Neslibujte dětem něco, co nemůžete splnit.Např. Že ho vyzvednete po obědě a vy víte, že přijít nemůžete. Děti to cítí jako křivdu a potom nevěří nám ani vám.

* Můžete dát dítěti do školky oblíbenou hračku.

* Čtěte aktuální informace na nástěnkách nebo na "Panákovi"

* Podepište dětem všechny věci, často se sejde stejné oblečení ve více kusech a děti se dohadují, koho vlastně je.

* Neukazujte dětem při loučení smutek, slzičky, neprotahujte loučení s dětmi mezi dveřmi třídy. 

* Dopřejte dětem spoustu radosti a tvořivosti, o kterou se postarají učitelky, které se na vaše děti těší.

Děkujeme Vám předem za spolupráci s námi a za Vaši vstřícnost.

Listopad 2019

-------------

Prosíme rodiče, aby dětem na 31.10.2019 dali dětem kostýmy na Halloween a dýňování.

Předem děkujeme rodičům za donesení dýní.

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání:      13.11.2019    7,00 - 12,00, 13,00 - 16,00

                                                                14.11.2019                                                                 

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci.

Děkujeme rodičům a prarodičům Rozárky Hanuskové za omalovánky.

Děkujeme rodičům Štěpánky Kubíčkové za výzdobu na Halloween.

Děkujeme rodičům Nikolky Burgrové za zapůjčení tématických knížek o přírodě.