* Zveme rodiče na rodičovskou schůzku dne: 10.9.2019 v 15,30 hod. Program schůzky je uveden na plakátu na " Panákovi " v šatně.

* Dne: 17.9.2019 proběhne  akce Den nových kamarádů. Děti se seznámí s prostorami MŠ, projdou a prohlédnou si třídy, kde si budou moci pohrát  i s novými kamarády v hernách. Seznámí se s paní ředitelkou, s paní zástupkyní,  s paní ekonomkou, s paní uklízečkami a se všemi paní učitelkami.

Během měsíce září nebudeme pořádat další akce k vzhledem přijímání nových dětí proto, abychom si na sebe všichni zvykli a seznámili se s novým prostředím a vy, jako rodiče, měli čas si vybrat z naší nabídky:

Plavání

Jóga

Mažoretky

Angličtina

Fotbal s tatínky

Podrobnosti a upřesnění informací o vzdělávací činnosti, kterou si zvolí děti s pomocí rodičů, budou sděleny na rodičovské schůzce.

Dne 22.10. ve čtvrtek dopoledne proběhne na naší třídě akce Dýňování. Kdo má možnost donést (do středy 21.10.) dýni ze zahrádky, budeme rády za spolupráci. Děkujeme, učitelky ŽM.

Prosíme rodiče, aby dětem dávali vhodné oblečení a obuv do tohoto proměnlivého počasí, děkujeme za spolupráci.