* Zveme rodiče na rodičovskou schůzku dne: 10.9.2019 v 15,30 hod. Program schůzky je uveden na plakátu na " Panákovi " v šatně.

* Dne: 17.9.2019 proběhne  akce Den nových kamarádů. Děti se seznámí s prostorami MŠ, projdou a prohlédnou si třídy, kde si budou moci pohrát  i s novými kamarády v hernách. Seznámí se s paní ředitelkou, s paní zástupkyní,  s paní ekonomkou, s paní uklízečkami a se všemi paní učitelkami.

Během měsíce září nebudeme pořádat další akce k vzhledem přijímání nových dětí proto, abychom si na sebe všichni zvykli a seznámili se s novým prostředím a vy, jako rodiče, měli čas si vybrat z naší nabídky:

Plavání

Jóga

Mažoretky

Angličtina

Fotbal s tatínky

Podrobnosti a upřesnění informací o vzdělávací činnosti, kterou si zvolí děti s pomocí rodičů, budou sděleny na rodičovské schůzce.

Únor 2020

--------------

Omezený provoz během jarních prázdnin od 3.2.20 do 7.2.20

Děti se budou scházet na Duhovém motýlku, pavilon A. V provozu bude pavilon A. Na Modrém motýlku budou děti i s Oranžového motýlku.

Děti na Duhového motýlku budou společně s dětmi ze Žlutého motýlku. Bačkůrky dětem přeneseme z pavilonu B.

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání:     11.2. - 12.2.2020    7,00 - 12,00, 13,00 - 16,00                                                            Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Dne: 25.2.20 proběhne dopoledne Masopust. Děkujeme rodičům za masky zvířátek pro děti.

Dne: 27.2.20 proběhne dopoledne Jarní focení dětí.

Prosíme rodiče, aby při sněhové nadílce dali dětem vhodné oblečení a obuv a hlavně ježdíky.

Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci.

Děkujeme rodičům Karolíny Záveské za půjčení knihy Máša a medvěd