* Zveme rodiče na rodičovskou schůzku dne: 10.9.2019 v 15,30 hod. Program schůzky je uveden na plakátu na " Panákovi " v šatně.

* Dne: 17.9.2019 proběhne  akce Den nových kamarádů. Děti se seznámí s prostorami MŠ, projdou a prohlédnou si třídy, kde si budou moci pohrát  i s novými kamarády v hernách. Seznámí se s paní ředitelkou, s paní zástupkyní,  s paní ekonomkou, s paní uklízečkami a se všemi paní učitelkami.

Během měsíce září nebudeme pořádat další akce k vzhledem přijímání nových dětí proto, abychom si na sebe všichni zvykli a seznámili se s novým prostředím a vy, jako rodiče, měli čas si vybrat z naší nabídky:

Plavání

Jóga

Mažoretky

Angličtina

Fotbal s tatínky

Podrobnosti a upřesnění informací o vzdělávací činnosti, kterou si zvolí děti s pomocí rodičů, budou sděleny na rodičovské schůzce.

Listopad 2019

-------------

Prosíme rodiče, aby dětem na 31.10.2019 dali dětem kostýmy na Halloween a dýňování.

Předem děkujeme rodičům za donesení dýní.

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání:      13.11.2019    7,00 - 12,00, 13,00 - 16,00

                                                                14.11.2019                                                                 

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci.

Děkujeme rodičům a prarodičům Rozárky Hanuskové za omalovánky.

Děkujeme rodičům Štěpánky Kubíčkové za výzdobu na Halloween.

Děkujeme rodičům Nikolky Burgrové za zapůjčení tématických knížek o přírodě.