* Zveme rodiče na rodičovskou schůzku dne: 10.9.2019 v 15,30 hod. Program schůzky je uveden na plakátu na " Panákovi " v šatně.

* Dne: 17.9.2019 proběhne  akce Den nových kamarádů. Děti se seznámí s prostorami MŠ, projdou a prohlédnou si třídy, kde si budou moci pohrát  i s novými kamarády v hernách. Seznámí se s paní ředitelkou, s paní zástupkyní,  s paní ekonomkou, s paní uklízečkami a se všemi paní učitelkami.

Během měsíce září nebudeme pořádat další akce k vzhledem přijímání nových dětí proto, abychom si na sebe všichni zvykli a seznámili se s novým prostředím a vy, jako rodiče, měli čas si vybrat z naší nabídky:

Plavání

Jóga

Mažoretky

Angličtina

Fotbal s tatínky

Podrobnosti a upřesnění informací o vzdělávací činnosti, kterou si zvolí děti s pomocí rodičů, budou sděleny na rodičovské schůzce.

Květen

--------------

Ve dnech 9. a 10.6. proběhne úplata za vzdělávání a stravného.

Prosíme rodiče, aby dětem dali do skříňky dvě čisté roušky a dva popsané pytlíčky - jeden na čistou roušku, druhý na použitou roušku. Děkujeme, učitelky ŽM.

Prosíme rodiče, aby s dětmi nosili obrázky, které děti vytvořily v době karantény doma.

Dne: 1.6. se bude konat dopoledne Den dětí - prosíme rodiče, aby dětem dali sportovní oblečení a obuv a 1 pytlík bonbónů BONPARI. Děkujeme za spolupráci.