Úvodní stránka » Září 2018

Co se děje? To chci znát, všechno kolem poznávat.


              Kouzelný podzim


* Seznámíme se s novými kamarády a budeme se snažit jim pomáhat.

* Seznámíme se se jmény nových kamarádů.

* Seznámíme se s novými značkami, kam si budeme ukládat své věci.

* Určíme si jednoduchá pravidla, rituály.

* Budeme si povídat o tom, kdo nás čeká doma, na koho se těšíme.

* Pojmenujeme členy rodiny, zahrajeme si na rodinu i ve školce, jakou práci a povolání

  známe.

Únor 2019

------------


Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 13.2.2019 7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

                                                           14.2.2019  7,00 - 11,30, 12,30 - 15,00

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Od 7.1.19 budou opět probíhat kroužky od 15,15 do 16,00.

Prosíme rodiče, aby dětem daly do školky ježdíky na sáňkování.


Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci.