Společné vzdělávací a zábavné akce

----------------------------------------

* Dne: 14.2.2020 dopoledne se zúčastní dětí z Oranžového motýlku Masopustního průvodu s MŠ Pomněnka pro veřejnost.

* Dne: 28.2.2020 dopoledne proběhne Masopustní rej a průvod dětí celé naší MŠ Motýlek. Prosíme rodiče, aby dětem dali masky zvířátek,

   ve kterých stráví celý slavnostní Masopustní rej na třídách, který zakončí průvodem kolem mateřské školy na sídlišti.

* Dne: 27.2.2020 proběhne  dopoledne Jarní focení dětí. Prosíme rodiče, aby děti, které se budou fotit, měly hezké oblečení. Rády děti převlékneme.

   Bližší informace na panákovi v šatně.

* V polovině února by měly naše děti za Žlutého motýlku, jezdit plavat. Bližší informace budou vyvěšeny na panákovi v šatně.

* Děti, které půjdou v září do školy, navštíví třídy prvňáčků v ZUŠ škole v Husově ul. Bližší informace budou vyvěšeny na panákovi v šatně.

Děkujeme rodičům za spolupráci. 

Dne 22.10. ve čtvrtek dopoledne proběhne na naší třídě akce Dýňování. Kdo má možnost donést (do středy 21.10.) dýni ze zahrádky, budeme rády za spolupráci. Děkujeme, učitelky ŽM.

Prosíme rodiče, aby dětem dávali vhodné oblečení a obuv do tohoto proměnlivého počasí, děkujeme za spolupráci.