Dne: 8.2.2018 dopoledne proběhne Masopustní rej. Dopoledne se děti seznámí 

se zvířátky a řemesly. Budou zpívat a rytmizovat písničky, básně a říkadla o Masopustu

s hrou na tělo a soutěžit ve sportovních disciplínách. Děti budou mít masky zvířátek 

nebo řemesel a zatačí si na karnevalu. Potom se zúčastní průvodu masek a na školní zahradě zakopou basu.

Další akce bude vynášení Morany a vítání jara, která proběhne v době pobytu venku.

Děti dopoledne vyrobí a vyzdobí Moranu, kterou na vycházce hodí do potoka. ( Za

dohledu učitelek).

Dne 20.2.2018 proběhne jarní focení dětí. Prosíme rodiče, aby děti měly hezké oblečení. ( Rády děti převlékneme ). Bližší informace najdete v šatně třídy.

Připomínky

Červen 2018

--------------

V průběhu června ukončí činnost zájmové kroužky rozloučením s dětmi.

1.6.2018 bude probíhat dopoledne na zahradě v MŠ Dětský den, prosíme rodiče,

o příspěvek 20,-Kč na Skákací hrad a 1 sáček bombónů na odměnu pro děti.

Děkujeme za pochopení.


Veselé notičky se rozloučí 7.6.2018 v obvyklém času od 15,15 do 16,00 hodin.


Placení úplaty a stravného proběhne 13.6. - 14.6.2018 u paní ekonomky.


Přesné částky budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Prosíme rodiče a rodinné příslušníky, aby děti, které odchází po obědě, zapisovali

ráno při příchodu do MŠ, do sešitu v šatně. Děkujeme za pochopení.


Děkujeme panu Watzatovi za pomoc na školní zahradě.

Děkujeme p.Mihalíkovi a p.Blažkovi za spravení přepážky na dětském WC.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a ochotu.