Dne: 8.2.2018 dopoledne proběhne Masopustní rej. Dopoledne se děti seznámí 

se zvířátky a řemesly. Budou zpívat a rytmizovat písničky, básně a říkadla o Masopustu

s hrou na tělo a soutěžit ve sportovních disciplínách. Děti budou mít masky zvířátek 

nebo řemesel a zatačí si na karnevalu. Potom se zúčastní průvodu masek a na školní zahradě zakopou basu.

Další akce bude vynášení Morany a vítání jara, která proběhne v době pobytu venku.

Děti dopoledne vyrobí a vyzdobí Moranu, kterou na vycházce hodí do potoka. ( Za

dohledu učitelek).

Dne 20.2.2018 proběhne jarní focení dětí. Prosíme rodiče, aby děti měly hezké oblečení. ( Rády děti převlékneme ). Bližší informace najdete v šatně třídy.

Prosinec 2018

-----------------

Děkujeme rodičům za donesení jablíček a za oblékání dětí do kostýmů.

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 11.12. a 13.12.2018

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Od 10.12.2018 nebudou probíhat žádné kroužky a jiné aktivity.

Prosíme rodiče, aby nezapomněli děti obléknout do červenočerných kostýmů na Čertovský rej dne: 5.12.2018.Nezapomeňte na rohy.

Dne: 13.12.2018 obléknout děti do bílého na Hvězdičku. Moc děkujeme!

Uzavření MŠ v době školních vánočních prázdnin: od 27.12. do 2.1.19 včetně.

Otevření provozu MŠ od 3.1.2019

Všem rodinám přejeme krásné vánoční svátky, hodně zdraví,štěstí a spokojenosti v novém roce.