Dne: 8.2.2018 dopoledne proběhne Masopustní rej. Dopoledne se děti seznámí 

se zvířátky a řemesly. Budou zpívat a rytmizovat písničky, básně a říkadla o Masopustu

s hrou na tělo a soutěžit ve sportovních disciplínách. Děti budou mít masky zvířátek 

nebo řemesel a zatačí si na karnevalu. Potom se zúčastní průvodu masek a na školní zahradě zakopou basu.

Další akce bude vynášení Morany a vítání jara, která proběhne v době pobytu venku.

Děti dopoledne vyrobí a vyzdobí Moranu, kterou na vycházce hodí do potoka. ( Za

dohledu učitelek).

Dne 20.2.2018 proběhne jarní focení dětí. Prosíme rodiče, aby děti měly hezké oblečení. ( Rády děti převlékneme ). Bližší informace najdete v šatně třídy.

Únor 2019

------------


Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 13.2.2019 7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

                                                           14.2.2019  7,00 - 11,30, 12,30 - 15,00

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Od 7.1.19 budou opět probíhat kroužky od 15,15 do 16,00.

Prosíme rodiče, aby dětem daly do školky ježdíky na sáňkování.


Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci.