Úvodní stránka » Údaje o třídě a pravidla třídy


Údaje o třídě a pravidla třídy Žlutý motýlek

Třída Žlutý motýlek se nachází v budově Mateřské školy Motýlek v přízemí pavilonu B, a navštěvují ji děti od 2 do 5 let s počtem 28 míst. Je vymalována v pastelových barvách žluté, zelené a lososové. Prostor třídy je rozdělen do několika částí. Část, která slouží jako jídelna vybavená stolky a židličkami a část, která je prostorná, slouží jako herna. Herna slouží k pohybovým hrám, společným činnostem a akcím pořádaných třídou nebo mateřskou školou.Herna se využívá po obědě jako ložnice pro odpočinek dětí. Koupelna a WC jsou přístupné z herny. Šatna je přístupná z prostoru třídy. V šatně si děti ukládají svoje oblečení a obuv na svoji značku. Na třídu je napojena kuchyňka, která není dětem volně dostupná a je vybavena nádobím potřebným pro stravování dětí. Velikost nádobí je přizpůsobeno věku dětí.Vybavení třídy nábytkem, hračkami, učebními pomůckami je vhodné pro věk dětí a je dětem volně dostupné. Výzdoba třídy je dotvářena rukou učitelky tak, aby vynikla především dětská tvořivost, která je pro děti srozumitelná. Podnětné prostředí je tvořeno a dotvářeno, aby děti motivovalo k individuálním, skupinovým a herním činnostem.

Podnětné prostředí tvoří také koutky, které jsou zaměřené pro rozvoj dětské osobnosti a jsou vybavené materiálem, hračkami a didaktickými pomůckami. V části třídy, která se nazývá jídelna, jsou koutky spíše zaměřené pro rozvoj jemné motoriky a rozumových dovedností a názvy: Pastelka, Chytráček, Přírodníček, Pokusníček a PC. V herně jsou koutky zaměřené na skupinové a herní činnosti zaměřené pro rozvoj jemné a hrubé motoriky, pro rozvíjení vztahů mezi dětmi a vzájemnou spolupráci mezi nimi:kuchyňka, divadlo,obchůdek,Hudebníček, Ordinace, Dopravníček, Sporťáček, Stavitel.                                  

V každém z koutků si děti hrají podle toho, jaký právě mají zájem, nebo podle toho jakou činnost společně děláme. Učební koutky podporují individuální i skupinovou činnost. Potřebné výtvarné materiály, stavebnice i hračky jsou dětem dostupné, pouze didaktické pomůcky jsou na požádání a používány za dozoru učitelek.  

Společná pravidla  ve třídě Žlutý motýlek

  • Při příchodu do třídy se přivítám s paní učitelkou a kamarády, při odchodu se rozloučím

  • Neběhám mezi stolečky, nelezu po nábytku

  • Snažím se nekřičet, neskákat do řeči, učit se naslouchat

  • Poděkuji, poprosím

  • Dodržuji hyg.návyky,neplýtvám vodou, mýdlem, toal.papírem

  • Snažím se ochutnávat jídlo, nezapomínám pít

  • Při odpočinku si poslechnu pohádku a neruším ostatní kamarády

  • O bonbony se podělím s ostatními dětmi

  • Nepokřikuji na cizí lidi a neodcházím s nimi.

Prosíme rodiče, o donesení dýní do MŠ. Děti si je vydlabají a vyzdobí si s nimi třídu. Děkujeme za spolupráci.

Děkujeme rodičům za zapůjčení fotografií rodiny.

Prosíme rodiče nově přijatých dětí o spolupráci:

- Povídejte si s dětmi o tom, co je v mateřské škole čeká.

- Neslibujte dítěti něco, co nemůžete splnit, např.,že přijdete po obědě a vy víte, že   

   nemůžete přijít, dítě to cítí jako velkou křivdu a přestane věřit nejen nám, ale i vám.

- Čtěte aktuální informace na nástěnkách.

- Podepište dětem veškeré věci - v MŠ se může sejít stejné oblečení a děti si ho 

  nepoznají.

- Neukazujte dětem při loučení smutek, slzičky, neprodlužujte loučení ve dveřích,

  děti si zpočátku popláčí, ale za chvilku se zabaví hrou a zapomenou na smutek.

- Dopřejte dětem spoustu radosti a tvořivosti, o kterou se postarají učitelky, které

  se na vaše dítě těší.


Výběr stravného a úplaty: tento termín se platí i kroužky na 1.pololetí ( více na nástěnkách v šatně)

9.10.-10.10.2018

v 6,30 - 11,30 a 12,30 - 16,00hodin, platí se u paní ekonomky hotově nebo bankou

přes účet. Finanční částky budou vyvěšeny na dveřích šatny.

Červen 2018

--------------

V průběhu června ukončí činnost zájmové kroužky rozloučením s dětmi.

1.6.2018 bude probíhat dopoledne na zahradě v MŠ Dětský den, prosíme rodiče,

o příspěvek 20,-Kč na Skákací hrad a 1 sáček bombónů na odměnu pro děti.

Děkujeme za pochopení.


Veselé notičky se rozloučí 7.6.2018 v obvyklém času od 15,15 do 16,00 hodin.


Placení úplaty a stravného proběhne 13.6. - 14.6.2018 u paní ekonomky.


Přesné částky budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Prosíme rodiče a rodinné příslušníky, aby děti, které odchází po obědě, zapisovali

ráno při příchodu do MŠ, do sešitu v šatně. Děkujeme za pochopení.


Děkujeme panu Watzatovi za pomoc na školní zahradě.

Děkujeme p.Mihalíkovi a p.Blažkovi za spravení přepážky na dětském WC.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a ochotu.