Úvodní stránka » Údaje o třídě a pravidla třídy


Údaje o třídě a pravidla třídy Žlutý motýlek

Třída Žlutý motýlek se nachází v budově Mateřské školy Motýlek v přízemí pavilonu B, a navštěvují ji děti od 2 do 5 let s počtem 28 míst. Je vymalována v pastelových barvách žluté, zelené a lososové. Prostor třídy je rozdělen do několika částí. Část, která slouží jako jídelna vybavená stolky a židličkami a část, která je prostorná, slouží jako herna. Herna slouží k pohybovým hrám, společným činnostem a akcím pořádaných třídou nebo mateřskou školou.Herna se využívá po obědě jako ložnice pro odpočinek dětí. Koupelna a WC jsou přístupné z herny. Šatna je přístupná z prostoru třídy. V šatně si děti ukládají svoje oblečení a obuv na svoji značku. Na třídu je napojena kuchyňka, která není dětem volně dostupná a je vybavena nádobím potřebným pro stravování dětí. Velikost nádobí je přizpůsobeno věku dětí.Vybavení třídy nábytkem, hračkami, učebními pomůckami je vhodné pro věk dětí a je dětem volně dostupné. Výzdoba třídy je dotvářena rukou učitelky tak, aby vynikla především dětská tvořivost, která je pro děti srozumitelná. Podnětné prostředí je tvořeno a dotvářeno, aby děti motivovalo k individuálním, skupinovým a herním činnostem.

Podnětné prostředí tvoří také koutky, které jsou zaměřené pro rozvoj dětské osobnosti a jsou vybavené materiálem, hračkami a didaktickými pomůckami. V části třídy, která se nazývá jídelna, jsou koutky spíše zaměřené pro rozvoj jemné motoriky a rozumových dovedností a názvy: Pastelka, Chytráček, Přírodníček, Pokusníček a PC. V herně jsou koutky zaměřené na skupinové a herní činnosti zaměřené pro rozvoj jemné a hrubé motoriky, pro rozvíjení vztahů mezi dětmi a vzájemnou spolupráci mezi nimi:kuchyňka, divadlo,obchůdek,Hudebníček, Ordinace, Dopravníček, Sporťáček, Stavitel.                                  

V každém z koutků si děti hrají podle toho, jaký právě mají zájem, nebo podle toho jakou činnost společně děláme. Učební koutky podporují individuální i skupinovou činnost. Potřebné výtvarné materiály, stavebnice i hračky jsou dětem dostupné, pouze didaktické pomůcky jsou na požádání a používány za dozoru učitelek.  

Společná pravidla  ve třídě Žlutý motýlek

  • Při příchodu do třídy se přivítám s paní učitelkou a kamarády, při odchodu se rozloučím

  • Neběhám mezi stolečky, nelezu po nábytku

  • Snažím se nekřičet, neskákat do řeči, učit se naslouchat

  • Poděkuji, poprosím

  • Dodržuji hyg.návyky,neplýtvám vodou, mýdlem, toal.papírem

  • Snažím se ochutnávat jídlo, nezapomínám pít

  • Při odpočinku si poslechnu pohádku a neruším ostatní kamarády

  • O bonbony se podělím s ostatními dětmi

  • Nepokřikuji na cizí lidi a neodcházím s nimi.

Únor 2019

------------


Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 13.2.2019 7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

                                                           14.2.2019  7,00 - 11,30, 12,30 - 15,00

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Od 7.1.19 budou opět probíhat kroužky od 15,15 do 16,00.

Prosíme rodiče, aby dětem daly do školky ježdíky na sáňkování.


Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci.