Úvodní stránka » Údaje o třídě a pravidla třídy


Údaje o třídě a pravidla třídy Žlutý motýlek

Třída Žlutý motýlek se nachází v budově Mateřské školy Motýlek v přízemí pavilonu B, a navštěvují ji děti od 2 do 5 let s počtem 28 míst. Je vymalována v pastelových barvách žluté, zelené a lososové. Prostor třídy je rozdělen do několika částí. Část, která slouží jako jídelna vybavená stolky a židličkami a část, která je prostorná, slouží jako herna. Herna slouží k pohybovým hrám, společným činnostem a akcím pořádaných třídou nebo mateřskou školou.Herna se využívá po obědě jako ložnice pro odpočinek dětí. Koupelna a WC jsou přístupné z herny. Šatna je přístupná z prostoru třídy. V šatně si děti ukládají svoje oblečení a obuv na svoji značku. Na třídu je napojena kuchyňka, která není dětem volně dostupná a je vybavena nádobím potřebným pro stravování dětí. Velikost nádobí je přizpůsobeno věku dětí.Vybavení třídy nábytkem, hračkami, učebními pomůckami je vhodné pro věk dětí a je dětem volně dostupné. Výzdoba třídy je dotvářena rukou učitelky tak, aby vynikla především dětská tvořivost, která je pro děti srozumitelná. Podnětné prostředí je tvořeno a dotvářeno, aby děti motivovalo k individuálním, skupinovým a herním činnostem.

Podnětné prostředí tvoří také koutky, které jsou zaměřené pro rozvoj dětské osobnosti a jsou vybavené materiálem, hračkami a didaktickými pomůckami. V části třídy, která se nazývá jídelna, jsou koutky spíše zaměřené pro rozvoj jemné motoriky a rozumových dovedností a názvy: Pastelka, Chytráček, Přírodníček, Pokusníček a PC. V herně jsou koutky zaměřené na skupinové a herní činnosti zaměřené pro rozvoj jemné a hrubé motoriky, pro rozvíjení vztahů mezi dětmi a vzájemnou spolupráci mezi nimi:kuchyňka, divadlo,obchůdek,Hudebníček, Ordinace, Dopravníček, Sporťáček, Stavitel.                                  

V každém z koutků si děti hrají podle toho, jaký právě mají zájem, nebo podle toho jakou činnost společně děláme. Učební koutky podporují individuální i skupinovou činnost. Potřebné výtvarné materiály, stavebnice i hračky jsou dětem dostupné, pouze didaktické pomůcky jsou na požádání a používány za dozoru učitelek.  

Společná pravidla  ve třídě Žlutý motýlek

  • Při příchodu do třídy se přivítám s paní učitelkou a kamarády, při odchodu se rozloučím

  • Neběhám mezi stolečky, nelezu po nábytku

  • Snažím se nekřičet, neskákat do řeči, učit se naslouchat

  • Poděkuji, poprosím

  • Dodržuji hyg.návyky,neplýtvám vodou, mýdlem, toal.papírem

  • Snažím se ochutnávat jídlo, nezapomínám pít

  • Při odpočinku si poslechnu pohádku a neruším ostatní kamarády

  • O bonbony se podělím s ostatními dětmi

  • Nepokřikuji na cizí lidi a neodcházím s nimi.

Prosinec 2018

-----------------

Děkujeme rodičům za donesení jablíček a za oblékání dětí do kostýmů.

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 11.12. a 13.12.2018

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Od 10.12.2018 nebudou probíhat žádné kroužky a jiné aktivity.

Prosíme rodiče, aby nezapomněli děti obléknout do červenočerných kostýmů na Čertovský rej dne: 5.12.2018.Nezapomeňte na rohy.

Dne: 13.12.2018 obléknout děti do bílého na Hvězdičku. Moc děkujeme!

Uzavření MŠ v době školních vánočních prázdnin: od 27.12. do 2.1.19 včetně.

Otevření provozu MŠ od 3.1.2019

Všem rodinám přejeme krásné vánoční svátky, hodně zdraví,štěstí a spokojenosti v novém roce.