říjen 2017


  • seznámení s prostory MŠ

  • seznámení s pracovníky MŠ

  • poznávání ostatních tříd kamarádů
    
    Budeme soutěžit o nejhezčí obrázek z lisovaných listů

31.10.2017 dopoledne proběhne Dýňování. Děti si mohou přinést kostýmy.

Leden 2019

-----------------

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 10.1.19  7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

                                                           11.1.19  7,00 - 11,30, 12,30 - 15,00

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Od 7.1.19 budou opět probíhat kroužky od 15,15 do 16,00.

Děkujeme p.Pravdové za donesení žlutých papírů.


Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci.