říjen 2017


  • seznámení s prostory MŠ

  • seznámení s pracovníky MŠ

  • poznávání ostatních tříd kamarádů
    
    Budeme soutěžit o nejhezčí obrázek z lisovaných listů

31.10.2017 dopoledne proběhne Dýňování. Děti si mohou přinést kostýmy.

Připomínky

Prosinec 2017

Děkujeme rodičům za čertovské oblečení pro děti.

Děkujeme rodičům za donesené vánoční cukroví.


Informace pro rodiče:

Výběr stravného a úplaty za vzdělání : 14.-15.12.2017


Uzavření MŠ - vánoční prázdniny - bude: od 27.12. do 2.1.2018, provoz bude zahájen

3.1.2018.