říjen 2017


  • seznámení s prostory MŠ

  • seznámení s pracovníky MŠ

  • poznávání ostatních tříd kamarádů
    
    Budeme soutěžit o nejhezčí obrázek z lisovaných listů

31.10.2017 dopoledne proběhne Dýňování. Děti si mohou přinést kostýmy.

Připomínky

Únor 2018

-------------

Masopust

Děkujeme rodičům za krásné masky, které dětem koupili nebo vyrobily.

Děkujeme za spolupráci.


Placení úplaty a stravného proběhne 14. a 15.2.2018 u paní ekonomky.

Přesné částky budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.


Prosíme rodiče a rodinné příslušníky, aby děti, které odchází po obědě, zapisovali

ráno při příchodu do MŠ, do sešitu v šatně. Děkujeme za pochopení.