říjen 2017


  • seznámení s prostory MŠ

  • seznámení s pracovníky MŠ

  • poznávání ostatních tříd kamarádů

Připomínky

Poděkování