Říjen 2017

-------------

Výsledek obrázku pro skřítek kreslený

9.10.2017 proběhne v 8.00 fotografování dětí 


12.10.2017 děti si mohou nechat zkontrolovat oči na screeningu 


24.10.2017 zavřeme zahrádku se skřítkem Podzimníčkem


31.10.2017 dopoledne proběhne Halloween - Dýňování. Děti si mohou přinést

kostýmy a s pomocí učitelek se mohou do nich obléknout. Celé dopoledne budeme

tančit, zpívat a dlabat dýně. Děkujeme rodičům za spolupráci.


V měsíci říjnu v prvním týdnu budou probíhat třídní schůzky jednotlivých kroužků.

V druhém týdnu začínají probíhat jednotlivé kroužky:


pondělí - Malí jogínci

úterý    - Mažoretky a Sporťáček

středa  - angličtina

čtvrtek - Veselé notičky


Podrobnější informace budou uvedeny na nástěnkách v šatně nebo na panákovi.

Výběr stravného a úplaty - 12.-13.10.2017Děkujeme všem rodičům za spolupráci a za účast na akcích, které mateřská škola

pořádá.


Související obrázek

Připomínky

Červen 2018

--------------

V průběhu června ukončí činnost zájmové kroužky rozloučením s dětmi.

1.6.2018 bude probíhat dopoledne na zahradě v MŠ Dětský den, prosíme rodiče,

o příspěvek 20,-Kč na Skákací hrad a 1 sáček bombónů na odměnu pro děti.

Děkujeme za pochopení.


Veselé notičky se rozloučí 7.6.2018 v obvyklém času od 15,15 do 16,00 hodin.


Placení úplaty a stravného proběhne 13.6. - 14.6.2018 u paní ekonomky.


Přesné částky budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Prosíme rodiče a rodinné příslušníky, aby děti, které odchází po obědě, zapisovali

ráno při příchodu do MŠ, do sešitu v šatně. Děkujeme za pochopení.


Děkujeme panu Watzatovi za pomoc na školní zahradě.

Děkujeme p.Mihalíkovi a p.Blažkovi za spravení přepážky na dětském WC.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a ochotu.