O čem si budeme ve školce povídat:

Zima bíle čaruje, mráz za okny maluje.

* Seznámíme se s tradicemí, které se u nás dodržují

* Vyzdobíme si třídy v podobě " pekla" a budeme společně čekat na čerty a Mikuláše,

  zda přinesou pro hodné děti nadílku nebo si odnesou zlobivé děti do pekla

* Povíme si něco o pastavách čerta, anděla a Mikuláše a o rozdílech mezi dobrem a zlem

* Začneme se připravovat na vánoční svátky - vyzdobíme si třídu, vyrobíme přáníčka přáníčka a dárečky

* Budeme si povídat o Vánocích, vánočních zvycích a tradicích nejen u nás

* Seznámíme děti s Betlémem

* Společně si nazdobíme vánoční stromeček, aby nám Ježíšek mohl nechat pod stromečkem dárky

* Poslechneme si a zazpíváme vánoční koledy

* Připravíme pohoštění pro rodiče a budeme se společně těšit na Vánoční posezení s rodiči

Květen

--------------

Ve dnech 9. a 10.6. proběhne úplata za vzdělávání a stravného.

Prosíme rodiče, aby dětem dali do skříňky dvě čisté roušky a dva popsané pytlíčky - jeden na čistou roušku, druhý na použitou roušku. Děkujeme, učitelky ŽM.

Prosíme rodiče, aby s dětmi nosili obrázky, které děti vytvořily v době karantény doma.

Dne: 1.6. se bude konat dopoledne Den dětí - prosíme rodiče, aby dětem dali sportovní oblečení a obuv a 1 pytlík bonbónů BONPARI. Děkujeme za spolupráci.