O čem si budeme povídat ve školce :


Motýlek odlétá, listí se zametá !


* seznámíme se s charakteristikými znaky podzimu


* při pobytu venku budeme pozorovat, jak se příroda připravuje k zimnímu  spánku

* budeme tvořit z přírodnin, které nasbíráme na vycházkách


* naučíme se názvy některých stromů, budeme poznávat odlišnosti jejich    listů, jehličí a plodů

* budeme si povídat o lesních zvířátkách, kde žijí a jak se jmenují


* naučíme se poznávat plody podzimu a rozlišovat ovoce a zeleninu

 


Březen 2019

---------------

 

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 19.3.2019 7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

                                                           20.3.2019  7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Od 7.1.19 budou opět probíhat kroužky od 15,15 do 16,00.

Omezený provoz MŠ od 11.- 15.3.2019 z důvodu jarních prázdnin - provoz zajištěn na pavilonu B.

Prosíme rodiče, aby dovolili vzít dětem oblíbenou knihu do MŠ v době od 18.3. do 22.3.2019.

Děkujeme rodičům za krásné masky pro děti a za gumy, které pomohly dětem vytvořit další masky.


Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci.

Děkujeme paní Valentové za dopravní koberec a za okopírované omalovánky.

Děkujeme paní Likařové za hračky pro malé děti.