O čem si budeme povídat ve školce :


Motýlek odlétá, listí se zametá !


* seznámíme se s charakteristikými znaky podzimu


* při pobytu venku budeme pozorovat, jak se příroda připravuje k zimnímu  spánku

* budeme tvořit z přírodnin, které nasbíráme na vycházkách


* naučíme se názvy některých stromů, budeme poznávat odlišnosti jejich    listů, jehličí a plodů

* budeme si povídat o lesních zvířátkách, kde žijí a jak se jmenují


* naučíme se poznávat plody podzimu a rozlišovat ovoce a zeleninu

 


Červen 2019

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 12.6.2019  7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

                                                                 13.6.2019  7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Prosíme rodiče, aby dětem dali sportovní oblečení a obuv na Den dětí

Děkuji rodičům Káji Záveské, babičce Aničky Bui za pomoc při vystoupení v DS.

Děkujeme p. Slepčíkové a p. Hostičkové za vytvoření pomůcek na vystoupení při akci v MŠ.

Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci.

Děkujeme p.Blažkovi za spravení židle ke klavíru.

Děkujeme paní Valentové za dopravní koberec a za okopírované omalovánky.

Děkujeme paní Likařové za hračky pro malé děti.