O čem si budeme povídat ve školce :


Motýlek odlétá, listí se zametá !


* seznámíme se s charakteristikými znaky podzimu


* při pobytu venku budeme pozorovat, jak se příroda připravuje k zimnímu  spánku

* budeme tvořit z přírodnin, které nasbíráme na vycházkách


* naučíme se názvy některých stromů, budeme poznávat odlišnosti jejich    listů, jehličí a plodů

* budeme si povídat o lesních zvířátkách, kde žijí a jak se jmenují


* naučíme se poznávat plody podzimu a rozlišovat ovoce a zeleninu

 


Leden 2019

-----------------

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 10.1.19  7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

                                                           11.1.19  7,00 - 11,30, 12,30 - 15,00

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Od 7.1.19 budou opět probíhat kroužky od 15,15 do 16,00.

Děkujeme p.Pravdové za donesení žlutých papírů.


Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci.