O čem si budeme povídat ve školce :


Motýlek odlétá, listí se zametá !


* seznámíme se s charakteristikými znaky podzimu


* při pobytu venku budeme pozorovat, jak se příroda připravuje k zimnímu  spánku

* budeme tvořit z přírodnin, které nasbíráme na vycházkách


* naučíme se názvy některých stromů, budeme poznávat odlišnosti jejich    listů, jehličí a plodů

* budeme si povídat o lesních zvířátkách, kde žijí a jak se jmenují


* naučíme se poznávat plody podzimu a rozlišovat ovoce a zeleninu

 


KVĚTEN 2019

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 13.5.2019  7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

                                                           14.5.2019  7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Prosíme rodiče, aby dětem dali červené tričko na svátek maminek

a žluté tričko na Sluníčkový den 

Prosím rodiče, aby dětem na vystoupení sboru 14.5.2019, dali bílé ponožky. Děkuji, uč.Evža

Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci.

Děkujeme p.Blažkovi za spravení židle ke klavíru.

Děkujeme paní Valentové za dopravní koberec a za okopírované omalovánky.

Děkujeme paní Likařové za hračky pro malé děti.