Dne: 12.11.2018 starší děti ze třídy odjíždějí v 9.00 autobusem

do Planetária v Teplicích. S sebou nic nepotřebují jenom dobrou náladu. Vrací se k obědu do MŠ.

Dne: 14.11.2018 budeme mít dopoledne Jablíčkový den, prosíme rodiče, ať si děti donesou 1 jablíčko. Děkujeme.

Dne: 29.11.2018 proběhne na zahradě v altánku MŠ " Rozsvícení

vánočního stromku."


Podrobnosti k akcím budou uveřejněny v šatnách tříd.

Děkujeme za pochopení.                                          
Červen 2019

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 12.6.2019  7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

                                                                 13.6.2019  7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Prosíme rodiče, aby dětem dali sportovní oblečení a obuv na Den dětí

Děkuji rodičům Káji Záveské, babičce Aničky Bui za pomoc při vystoupení v DS.

Děkujeme p. Slepčíkové a p. Hostičkové za vytvoření pomůcek na vystoupení při akci v MŠ.

Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci.

Děkujeme p.Blažkovi za spravení židle ke klavíru.

Děkujeme paní Valentové za dopravní koberec a za okopírované omalovánky.

Děkujeme paní Likařové za hračky pro malé děti.