Dne: 12.11.2018 starší děti ze třídy odjíždějí v 9.00 autobusem

do Planetária v Teplicích. S sebou nic nepotřebují jenom dobrou náladu. Vrací se k obědu do MŠ.

Dne: 14.11.2018 budeme mít dopoledne Jablíčkový den, prosíme rodiče, ať si děti donesou 1 jablíčko. Děkujeme.

Dne: 29.11.2018 proběhne na zahradě v altánku MŠ " Rozsvícení

vánočního stromku."


Podrobnosti k akcím budou uveřejněny v šatnách tříd.

Děkujeme za pochopení.                                          
Prosinec 2018

-----------------

Děkujeme rodičům za donesení jablíček a za oblékání dětí do kostýmů.

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 11.12. a 13.12.2018

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Od 10.12.2018 nebudou probíhat žádné kroužky a jiné aktivity.

Prosíme rodiče, aby nezapomněli děti obléknout do červenočerných kostýmů na Čertovský rej dne: 5.12.2018.Nezapomeňte na rohy.

Dne: 13.12.2018 obléknout děti do bílého na Hvězdičku. Moc děkujeme!

Uzavření MŠ v době školních vánočních prázdnin: od 27.12. do 2.1.19 včetně.

Otevření provozu MŠ od 3.1.2019

Všem rodinám přejeme krásné vánoční svátky, hodně zdraví,štěstí a spokojenosti v novém roce.