Dne: 12.11.2018 starší děti ze třídy odjíždějí v 9.00 autobusem

do Planetária v Teplicích. S sebou nic nepotřebují jenom dobrou náladu. Vrací se k obědu do MŠ.

Dne: 14.11.2018 budeme mít dopoledne Jablíčkový den, prosíme rodiče, ať si děti donesou 1 jablíčko. Děkujeme.

Dne: 29.11.2018 proběhne na zahradě v altánku MŠ " Rozsvícení

vánočního stromku."


Podrobnosti k akcím budou uveřejněny v šatnách tříd.

Děkujeme za pochopení.                                          
Únor 2019

------------


Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 13.2.2019 7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

                                                           14.2.2019  7,00 - 11,30, 12,30 - 15,00

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Od 7.1.19 budou opět probíhat kroužky od 15,15 do 16,00.

Prosíme rodiče, aby dětem daly do školky ježdíky na sáňkování.


Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci.