O čem si budeme ve školce povídat :

------------------------------------------

* seznámíme se s hlavními znaky zimní přírody pozorováním hlavně na vycházkách

* využijeme sněhové nadílky k zimním radovánkám, stavění sněhuláků, koulování,bobování

* věnujeme pozornost změnám v přírodě, pozorujeme změny na stromech - listnatých i jehličnatých

* pozorujeme zvířátka v zimě a jak se o ně postarat, aby v zimě nestrádala

* zaměříme se na prožitkové vnímání zimních krás formou hudební a dramatické aktivity

* poslechneme si pohádky a příběhy zaměřené k zimnímu období

* zopakujeme si získané poznatky o nasbíraných plodech, které lze použít ke krmení zvířátek v přírodě

* budeme se starat o naše zdraví v zimním období

Leden 2019

-----------------

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 10.1.19  7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

                                                           11.1.19  7,00 - 11,30, 12,30 - 15,00

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Od 7.1.19 budou opět probíhat kroužky od 15,15 do 16,00.

Děkujeme p.Pravdové za donesení žlutých papírů.


Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci.