O čem si budeme ve školce povídat :

------------------------------------------

* seznámíme se s hlavními znaky zimní přírody pozorováním hlavně na vycházkách

* využijeme sněhové nadílky k zimním radovánkám, stavění sněhuláků, koulování,bobování

* věnujeme pozornost změnám v přírodě, pozorujeme změny na stromech - listnatých i jehličnatých

* pozorujeme zvířátka v zimě a jak se o ně postarat, aby v zimě nestrádala

* zaměříme se na prožitkové vnímání zimních krás formou hudební a dramatické aktivity

* poslechneme si pohádky a příběhy zaměřené k zimnímu období

* zopakujeme si získané poznatky o nasbíraných plodech, které lze použít ke krmení zvířátek v přírodě

* budeme se starat o naše zdraví v zimním období

Červen 2019

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 12.6.2019  7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

                                                                 13.6.2019  7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Prosíme rodiče, aby dětem dali sportovní oblečení a obuv na Den dětí

Děkuji rodičům Káji Záveské, babičce Aničky Bui za pomoc při vystoupení v DS.

Děkujeme p. Slepčíkové a p. Hostičkové za vytvoření pomůcek na vystoupení při akci v MŠ.

Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci.

Děkujeme p.Blažkovi za spravení židle ke klavíru.

Děkujeme paní Valentové za dopravní koberec a za okopírované omalovánky.

Děkujeme paní Likařové za hračky pro malé děti.