O čem si budeme ve školce povídat :

------------------------------------------

* seznámíme se s hlavními znaky zimní přírody pozorováním hlavně na vycházkách

* využijeme sněhové nadílky k zimním radovánkám, stavění sněhuláků, koulování,bobování

* věnujeme pozornost změnám v přírodě, pozorujeme změny na stromech - listnatých i jehličnatých

* pozorujeme zvířátka v zimě a jak se o ně postarat, aby v zimě nestrádala

* zaměříme se na prožitkové vnímání zimních krás formou hudební a dramatické aktivity

* poslechneme si pohádky a příběhy zaměřené k zimnímu období

* zopakujeme si získané poznatky o nasbíraných plodech, které lze použít ke krmení zvířátek v přírodě

* budeme se starat o naše zdraví v zimním období

Březen 2019

---------------

 

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 19.3.2019 7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

                                                           20.3.2019  7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Od 7.1.19 budou opět probíhat kroužky od 15,15 do 16,00.

Omezený provoz MŠ od 11.- 15.3.2019 z důvodu jarních prázdnin - provoz zajištěn na pavilonu B.

Prosíme rodiče, aby dovolili vzít dětem oblíbenou knihu do MŠ v době od 18.3. do 22.3.2019.

Děkujeme rodičům za krásné masky pro děti a za gumy, které pomohly dětem vytvořit další masky.


Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci.

Děkujeme paní Valentové za dopravní koberec a za okopírované omalovánky.

Děkujeme paní Likařové za hračky pro malé děti.