Akce a jiné vzdělávací činnosti

* vystoupení dětí v Domově seniorů: 2.5.2018 od 10,00

   Sboreček Veselé notičky a mažoretky

* Plamínek : 9.5.2018 od 15,15hod. na Lidickém náměstí

   Hasičská soutěž pro starší děti

* Ukázková hodina angličtiny: 9.5.2018 od 15,15hod. na třídě Modrý motýlek

   Pro všechny rodiče MŠ

* Den pro maminky: 10.5.2018 od 15,30hod. na zahradě MŠ

* Kuličkyáda: 11.5.2018 od 9.00hod. u hasičů v Neštěmicích

   Pro starší děti

* Kynolog: 15.5.2018 v dopoledních hodinách na zahradě MŠ

   Pro všechny děti

* Divadelní představení Cepík: 22.5.2018 v dopoledních hodinách na zahradě MŠ

   40,-Kč

* Minifarma Dlouhá louka: 24.5.2018 v dopoledních hodinách

   Pro mladší děti ( cena bude propočítána s dopravou)

* Divadlo přátelství ( 3 pohádky): 31.5.2018 v dopoledních hodinách v naší MŠ

   60,-Kč


Prosinec 2018

-----------------

Děkujeme rodičům za donesení jablíček a za oblékání dětí do kostýmů.

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 11.12. a 13.12.2018

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Od 10.12.2018 nebudou probíhat žádné kroužky a jiné aktivity.

Prosíme rodiče, aby nezapomněli děti obléknout do červenočerných kostýmů na Čertovský rej dne: 5.12.2018.Nezapomeňte na rohy.

Dne: 13.12.2018 obléknout děti do bílého na Hvězdičku. Moc děkujeme!

Uzavření MŠ v době školních vánočních prázdnin: od 27.12. do 2.1.19 včetně.

Otevření provozu MŠ od 3.1.2019

Všem rodinám přejeme krásné vánoční svátky, hodně zdraví,štěstí a spokojenosti v novém roce.