Akce a jiné vzdělávací činnosti

* vystoupení dětí v Domově seniorů: 2.5.2018 od 10,00

   Sboreček Veselé notičky a mažoretky

* Plamínek : 9.5.2018 od 15,15hod. na Lidickém náměstí

   Hasičská soutěž pro starší děti

* Ukázková hodina angličtiny: 9.5.2018 od 15,15hod. na třídě Modrý motýlek

   Pro všechny rodiče MŠ

* Den pro maminky: 10.5.2018 od 15,30hod. na zahradě MŠ

* Kuličkyáda: 11.5.2018 od 9.00hod. u hasičů v Neštěmicích

   Pro starší děti

* Kynolog: 15.5.2018 v dopoledních hodinách na zahradě MŠ

   Pro všechny děti

* Divadelní představení Cepík: 22.5.2018 v dopoledních hodinách na zahradě MŠ

   40,-Kč

* Minifarma Dlouhá louka: 24.5.2018 v dopoledních hodinách

   Pro mladší děti ( cena bude propočítána s dopravou)

* Divadlo přátelství ( 3 pohádky): 31.5.2018 v dopoledních hodinách v naší MŠ

   60,-Kč


Únor 2019

------------


Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 13.2.2019 7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

                                                           14.2.2019  7,00 - 11,30, 12,30 - 15,00

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Od 7.1.19 budou opět probíhat kroužky od 15,15 do 16,00.

Prosíme rodiče, aby dětem daly do školky ježdíky na sáňkování.


Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci.