16.4. Hasiči z Mojžíře na parkovišti U rybáře ( dopol.akce )- ukázka práce hasičů,

jejich výbavy a techniky.

23.4. Den otevřených dveří v mateřské škole Motýlek - možnost rodičů si prohlédnout

prostory naší mateřské školy a vybrat si třídu, kam by chtěli své dítě umístit.

9,00 - 12,00  a  14,00 - 15,30

23.4. Den bezpečnosti v Motýlku - dopolední akce na školní zahradě, kde si děti užijí na svých koloběžkách a odrážedlech a jízdu podle dopravních značek.

24.4. Výlet - Muzeum Čtyřlístku v Doksech - dopolední akce na školní zahradě, děti se zde seznámí s historií těchto postaviček a jejich jmény.

26.4. Čarodějnický rej - dopolední akce na třídách s čarodějnickým programem připraveným p.učitelkami.

26.4. Čarodějnický rej - odpolední akce na školní zahradě rodičů a dětí od 15,30.


Červen 2019

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 12.6.2019  7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

                                                                 13.6.2019  7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Prosíme rodiče, aby dětem dali sportovní oblečení a obuv na Den dětí

Děkuji rodičům Káji Záveské, babičce Aničky Bui za pomoc při vystoupení v DS.

Děkujeme p. Slepčíkové a p. Hostičkové za vytvoření pomůcek na vystoupení při akci v MŠ.

Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci.

Děkujeme p.Blažkovi za spravení židle ke klavíru.

Děkujeme paní Valentové za dopravní koberec a za okopírované omalovánky.

Děkujeme paní Likařové za hračky pro malé děti.