16.4. Hasiči z Mojžíře na parkovišti U rybáře ( dopol.akce )- ukázka práce hasičů,

jejich výbavy a techniky.

23.4. Den otevřených dveří v mateřské škole Motýlek - možnost rodičů si prohlédnout

prostory naší mateřské školy a vybrat si třídu, kam by chtěli své dítě umístit.

9,00 - 12,00  a  14,00 - 15,30

23.4. Den bezpečnosti v Motýlku - dopolední akce na školní zahradě, kde si děti užijí na svých koloběžkách a odrážedlech a jízdu podle dopravních značek.

24.4. Výlet - Muzeum Čtyřlístku v Doksech - dopolední akce na školní zahradě, děti se zde seznámí s historií těchto postaviček a jejich jmény.

26.4. Čarodějnický rej - dopolední akce na třídách s čarodějnickým programem připraveným p.učitelkami.

26.4. Čarodějnický rej - odpolední akce na školní zahradě rodičů a dětí od 15,30.


Únor 2019

------------


Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 13.2.2019 7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

                                                           14.2.2019  7,00 - 11,30, 12,30 - 15,00

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Od 7.1.19 budou opět probíhat kroužky od 15,15 do 16,00.

Prosíme rodiče, aby dětem daly do školky ježdíky na sáňkování.


Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci.