16.4. Hasiči z Mojžíře na parkovišti U rybáře ( dopol.akce )- ukázka práce hasičů,

jejich výbavy a techniky.

23.4. Den otevřených dveří v mateřské škole Motýlek - možnost rodičů si prohlédnout

prostory naší mateřské školy a vybrat si třídu, kam by chtěli své dítě umístit.

9,00 - 12,00  a  14,00 - 15,30

23.4. Den bezpečnosti v Motýlku - dopolední akce na školní zahradě, kde si děti užijí na svých koloběžkách a odrážedlech a jízdu podle dopravních značek.

24.4. Výlet - Muzeum Čtyřlístku v Doksech - dopolední akce na školní zahradě, děti se zde seznámí s historií těchto postaviček a jejich jmény.

26.4. Čarodějnický rej - dopolední akce na třídách s čarodějnickým programem připraveným p.učitelkami.

26.4. Čarodějnický rej - odpolední akce na školní zahradě rodičů a dětí od 15,30.


Prosinec 2018

-----------------

Děkujeme rodičům za donesení jablíček a za oblékání dětí do kostýmů.

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 11.12. a 13.12.2018

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Od 10.12.2018 nebudou probíhat žádné kroužky a jiné aktivity.

Prosíme rodiče, aby nezapomněli děti obléknout do červenočerných kostýmů na Čertovský rej dne: 5.12.2018.Nezapomeňte na rohy.

Dne: 13.12.2018 obléknout děti do bílého na Hvězdičku. Moc děkujeme!

Uzavření MŠ v době školních vánočních prázdnin: od 27.12. do 2.1.19 včetně.

Otevření provozu MŠ od 3.1.2019

Všem rodinám přejeme krásné vánoční svátky, hodně zdraví,štěstí a spokojenosti v novém roce.