1.6.2018 - Dětský den v MŠ - s dopoledních hodinách budeme soutěžit na zahra dě MŠ, 

v případě nepříznivého počasí bude akce probíhat na třídách

Hokejbal - turnaj školek - datum bude upřesněn

8.6.2018 od 10,00hodin a 14.6.2018 od 9,00 hodin - jízda na kole na dopravním hřišti

podle předpisů silničního provozu pro starší děti

12.6.2018 - Indiáni v Růžové - odjezd v 8,30hodin

19.6.2018 v 16,00hodin Akademie MŠ a pasování předškoláků - vystoupení všech dětí,

mažoretek, Veselých notiček a pasování předškoláků na školáky.

Zveme všechny rodiče na rozloučení s předškoláky a velmi se těšíme, že si užijete vystoupení svých dětí


POZOR ZMĚNA TERMÍNU VÝLETU DO DOKS   !!!!!!!!!!!!!!!

NOVÝ TERMÍN 26.6.2018

22.6.2018 Výlet: do Doks na loď od 7,30 hodin

27.6.2018 Soutěž Malý cyklista - soutěž proběhne dopoledne

Březen 2019

---------------

 

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 19.3.2019 7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

                                                           20.3.2019  7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Od 7.1.19 budou opět probíhat kroužky od 15,15 do 16,00.

Omezený provoz MŠ od 11.- 15.3.2019 z důvodu jarních prázdnin - provoz zajištěn na pavilonu B.

Prosíme rodiče, aby dovolili vzít dětem oblíbenou knihu do MŠ v době od 18.3. do 22.3.2019.

Děkujeme rodičům za krásné masky pro děti a za gumy, které pomohly dětem vytvořit další masky.


Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci.

Děkujeme paní Valentové za dopravní koberec a za okopírované omalovánky.

Děkujeme paní Likařové za hračky pro malé děti.