1.6.2018 - Dětský den v MŠ - s dopoledních hodinách budeme soutěžit na zahra dě MŠ, 

v případě nepříznivého počasí bude akce probíhat na třídách

Hokejbal - turnaj školek - datum bude upřesněn

8.6.2018 od 10,00hodin a 14.6.2018 od 9,00 hodin - jízda na kole na dopravním hřišti

podle předpisů silničního provozu pro starší děti

12.6.2018 - Indiáni v Růžové - odjezd v 8,30hodin

19.6.2018 v 16,00hodin Akademie MŠ a pasování předškoláků - vystoupení všech dětí,

mažoretek, Veselých notiček a pasování předškoláků na školáky.

Zveme všechny rodiče na rozloučení s předškoláky a velmi se těšíme, že si užijete vystoupení svých dětí


POZOR ZMĚNA TERMÍNU VÝLETU DO DOKS   !!!!!!!!!!!!!!!

NOVÝ TERMÍN 26.6.2018

22.6.2018 Výlet: do Doks na loď od 7,30 hodin

27.6.2018 Soutěž Malý cyklista - soutěž proběhne dopoledne

Červen 2019

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 12.6.2019  7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

                                                                 13.6.2019  7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Prosíme rodiče, aby dětem dali sportovní oblečení a obuv na Den dětí

Děkuji rodičům Káji Záveské, babičce Aničky Bui za pomoc při vystoupení v DS.

Děkujeme p. Slepčíkové a p. Hostičkové za vytvoření pomůcek na vystoupení při akci v MŠ.

Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci.

Děkujeme p.Blažkovi za spravení židle ke klavíru.

Děkujeme paní Valentové za dopravní koberec a za okopírované omalovánky.

Děkujeme paní Likařové za hračky pro malé děti.