Jaro je tu

-----------

Jaro klepe na vrátka

* Navštívíme knihovnu v Krásném Březně

* Děti si budou rozvíjet kladný vztah ke knize

* Seznámí se s různými druhy knih ( encyklopedie, atlasy, leporella) a jejich využití

* Uspořádáme výstavku knih na třídách, které míme nejraději

* Rodiče mohou dětem přečíst pohádku o poledním odpočinku ( 12,45 - 13,00),

   po domluvě s paní učitelkou. Děkujeme za spolupráci rodičů.

* Rozloučíme se se zimou pohádkou O dvanácti měsíčkách, kterou zahrají paní učitelky.

* Oslavíme Masopust

* Budeme pozorovat příchod jara a seznamovat se s jeho charakteristickými znaky


* Budeme si povídat o změnách v přírodě

* Budeme poznávat jarní květiny, vlivy počasí, hledat rozdíly v zimním a jarním období Červen 2019

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 12.6.2019  7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

                                                                 13.6.2019  7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Prosíme rodiče, aby dětem dali sportovní oblečení a obuv na Den dětí

Děkuji rodičům Káji Záveské, babičce Aničky Bui za pomoc při vystoupení v DS.

Děkujeme p. Slepčíkové a p. Hostičkové za vytvoření pomůcek na vystoupení při akci v MŠ.

Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci.

Děkujeme p.Blažkovi za spravení židle ke klavíru.

Děkujeme paní Valentové za dopravní koberec a za okopírované omalovánky.

Děkujeme paní Likařové za hračky pro malé děti.