1.3.2019 - proběhne dopoledne Masopustní průvod Krásným Březnem

5. a 19.3.2019 - navštívíme knihovnu v Krásném Březně - pro malé i velké děti

18. - 22.3.19 - proběhne dětský týden nejoblíbenější knížky na ŽM - děti si přinesou vlastní knihu, kterou ukáže ostatním dětem, přečteme si z ní a vystavíme ji na výstavku

18.3.2019 - proběhne dopoledne Otvírání zahrádky

21.3.2019 - proběhne dopoledne focení na ročenky - pouze pro předškoláky

27.3.2019 - budou p.učitelky hrát dětem pro potěšení pohádku O dvanácti měsíčkách

Po celý měsíc březen, bude probíhat čtení pro děti při poledním odpočinku jejich rodiči

nebo bývalých dětí z MŠ, které už chodí do školy a umějí číst. Mohou i starší sourozenci. Všichni jsou vítáni a děkujeme za spolupráci.

Červen 2019

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 12.6.2019  7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

                                                                 13.6.2019  7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Prosíme rodiče, aby dětem dali sportovní oblečení a obuv na Den dětí

Děkuji rodičům Káji Záveské, babičce Aničky Bui za pomoc při vystoupení v DS.

Děkujeme p. Slepčíkové a p. Hostičkové za vytvoření pomůcek na vystoupení při akci v MŠ.

Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci.

Děkujeme p.Blažkovi za spravení židle ke klavíru.

Děkujeme paní Valentové za dopravní koberec a za okopírované omalovánky.

Děkujeme paní Likařové za hračky pro malé děti.