Jaro je tu

-----------

Jaro klepe na vrátka


* navštívíme knihovnu v krásném Březně

* děti budou rozvíjet kladný vztah ke knize

* seznámí se s různými druhy knížek ( leporela, encyklopedie, atlasy)

* uspořádáme si na třídách výstavku knih, které máme nejraději. Výstavka proběhne

   při akci Pohádkový týden

* zveme rodiče,kteří mohou dětem v MŠ přečíst pohádku v době poledního odpočinku

   ( 12,45 - 13,00 )po domluvě s paní učitelkou. Děkujeme za spolupráci rodičům.

* seznámíme se s charakteristickými znaky jara a s oslavou velikonoc

* vytvoříme si Minizahrádku  a seznámí me se s prací na zahradě v jarním období

Travička zelená

* budeme si povídat o změnách v přírodě v předjarním období

* seznámíme se s názvy některých jarních květin

* budeme je pozorovat v přírodě, kde a jak rostou

* budeme si povídat o změnách v přírodě vlivem počasí

* budeme srovnávat zimní a jarní počasíPřipomínky

Červen 2018

--------------

V průběhu června ukončí činnost zájmové kroužky rozloučením s dětmi.

1.6.2018 bude probíhat dopoledne na zahradě v MŠ Dětský den, prosíme rodiče,

o příspěvek 20,-Kč na Skákací hrad a 1 sáček bombónů na odměnu pro děti.

Děkujeme za pochopení.


Veselé notičky se rozloučí 7.6.2018 v obvyklém času od 15,15 do 16,00 hodin.


Placení úplaty a stravného proběhne 13.6. - 14.6.2018 u paní ekonomky.


Přesné částky budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Prosíme rodiče a rodinné příslušníky, aby děti, které odchází po obědě, zapisovali

ráno při příchodu do MŠ, do sešitu v šatně. Děkujeme za pochopení.


Děkujeme panu Watzatovi za pomoc na školní zahradě.

Děkujeme p.Mihalíkovi a p.Blažkovi za spravení přepážky na dětském WC.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a ochotu.