13.3.2018 - divadlo Cepík - v dopoledních hodinách na téma Zdraví, cena: 40,-Kč


12.3.-22.3.2018 - bude probíhat v altánku naší školky ve spolupráci s rodiči Velikonoční

výstava prací vytvořených rodiči a jejich dětmi doma. Bližší informace informace získáte

u p.učitelek na třídách.


27.3.2018 půjdou děti navštívit knihovnu v Krásném Březně, kde se seznámí s novými knihami.V měsíci březnu bude probíhat v rámci projektu" Maminko, tatínku, čti ve školce chvilinku"( po domluvě rodičů a p.učitelek na třídách) čtení rodičů dětí a jejich starších sourozenců - těšíme se na Vás!


19.3. - 23.3.2018 - Pohádkový týden ve školce - děti si mohou přinést svou oblíbenou knihu


22.3.2018 - dopolední akce školky " Otvírání zahrádky a Zelený čtvrtek "


Prosinec 2018

-----------------

Děkujeme rodičům za donesení jablíček a za oblékání dětí do kostýmů.

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 11.12. a 13.12.2018

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Od 10.12.2018 nebudou probíhat žádné kroužky a jiné aktivity.

Prosíme rodiče, aby nezapomněli děti obléknout do červenočerných kostýmů na Čertovský rej dne: 5.12.2018.Nezapomeňte na rohy.

Dne: 13.12.2018 obléknout děti do bílého na Hvězdičku. Moc děkujeme!

Uzavření MŠ v době školních vánočních prázdnin: od 27.12. do 2.1.19 včetně.

Otevření provozu MŠ od 3.1.2019

Všem rodinám přejeme krásné vánoční svátky, hodně zdraví,štěstí a spokojenosti v novém roce.