13.3.2018 - divadlo Cepík - v dopoledních hodinách na téma Zdraví, cena: 40,-Kč


12.3.-22.3.2018 - bude probíhat v altánku naší školky ve spolupráci s rodiči Velikonoční

výstava prací vytvořených rodiči a jejich dětmi doma. Bližší informace informace získáte

u p.učitelek na třídách.


27.3.2018 půjdou děti navštívit knihovnu v Krásném Březně, kde se seznámí s novými knihami.V měsíci březnu bude probíhat v rámci projektu" Maminko, tatínku, čti ve školce chvilinku"( po domluvě rodičů a p.učitelek na třídách) čtení rodičů dětí a jejich starších sourozenců - těšíme se na Vás!


19.3. - 23.3.2018 - Pohádkový týden ve školce - děti si mohou přinést svou oblíbenou knihu


22.3.2018 - dopolední akce školky " Otvírání zahrádky a Zelený čtvrtek "


Únor 2019

------------


Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 13.2.2019 7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

                                                           14.2.2019  7,00 - 11,30, 12,30 - 15,00

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Od 7.1.19 budou opět probíhat kroužky od 15,15 do 16,00.

Prosíme rodiče, aby dětem daly do školky ježdíky na sáňkování.


Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci.