Říkanka na jaro

Slunce volá na sněženku,

podívej se, jak je venku!

Slunce volá do oken,

děti, haló, pojďte ven!


Dobré ráno slepice,

kdepak máte kraslice?

Ty náš milý kohoutku,

dvacet jsme jich prodaly,

třicet dětem rozdaly.

Leden 2019

-----------------

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 10.1.19  7,00 - 11,30, 12,30 - 16,00

                                                           11.1.19  7,00 - 11,30, 12,30 - 15,00

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Od 7.1.19 budou opět probíhat kroužky od 15,15 do 16,00.

Děkujeme p.Pravdové za donesení žlutých papírů.


Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci.