Třída žlutý motýlek
- Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem

Věkové složení dětí: 3 - 7 let


V této třídě děti vzdělávají:

Evženie Jelínková - učitelka
Ivana Kindermannová - učitelka

O pořádek se stará:  Světlana Šárková

Dětem vaří:  Romana Weissová
                     Veronika Fojtíková

Dětem vydává jídlo: Romana Weissová

Prosinec 2019

----------------

Prosíme rodiče, aby dětem na 5.12.2019 dali dětem kostýmy na ĆERTOVSKÝ REJ

a 17.12.2019, aby děti měly bílé oblečení na Hvězdičku, vánoční nadílku. Děkujeme za vstřícnost.

Předem děkujeme rodičům za donesení tácku kupovaného cukroví na Posezení s rodiči dne: 17.12.2019 odpoledne v 15,30hod.

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání:     11.- 12.12. 2019    7,00 - 12,00, 13,00 - 16,00                                                            

Částky úplaty a stravného budou vyvěšeny na dveřích šatny každé třídy.

Děkujeme všem rodičům za donesení jablíček a mrkví, děti si z nich nastrouhaly výborný salát.

Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci.

Děkujeme rodičům a prarodičům Rozárky Hanuskové za omalovánky

Děkujeme rodičům Karolíny Záveské za půjčení knihy Máša a medvěd